Det är imma mellan fönstren i Pia Erikssons sovrum i Viksjö. Då tycker man att en vanlig felanmälan borde räcka. Men hyresvärden Willhem har . Kondens på fönster kan uppkomma på insidan, mellan . Klistra på tätningslister. Förr i tiden hade man väl vitmossa mellan fönstren med samma effekt. Gissar i alla fall att ni har . Så uppkommer kondens imma Genom att den relativa fuktigheten i luft sjunker . Det immar igen mellan insidan och utsidan.

Jag kan verkligen inget om fönster men felanmälde detta. Tycker det känns konstigt att just ett . Och det är den fukten som omvandlas till imma eller kondens på fönstren. Det ska finnas ventilation utifrån och in mellan rutorna.

I ett kopplat fönster finns det ställskruvar som ordnar med detta. Då kan du borra fem . Särskilt problematiskt kan det vara om man får imma mellan fönstren vid tvåglasfönster. Det beror oftast på att varm fuktig inomhusluft kommer . Varför uppstår imma på fönstren när temperaturen börja falla? Om du får imma mellan glasen i dina fönster är rutan inte tät och måste bytas. När du får imma eller kondens på dina fönster kan du få det på tre olika ställen: Invändigt, mellan glasen och utvändigt.

Orsakerna till de olika sorternas kondens . Imma är fukt som kondenserar på det kalla glaset i dina fönster och den. Du kan även få imma mellan inner- och ytterbåge i dina fönster i . I torpet där jag bor har jag ibland imma mellan vissa tvåglasfönster. Se till att det finns en springa mellan . Det kan vara tecken på dåliga fönster eller otillräcklig ventilation. Imma och kondens mellan fönsterglas är tyvärr ett vanligt problem. Imma eller frost på fönstren kan sitta på insidan, utsidan eller mellan glasen.

Isolerglas från 70- och 80-talen är ofta av ganska dålig kvalitet och förseglingen mellan . Om denna cirkulation är för liten så kan den fukt som trots allt finns mellan rutorna inte ventileras bort och då uppstår . Imma på fönstret kan både tyda på att du har energieffektiva fönster eller precis. På äldre tvåglasfönster skall luft cirkulera mellan fönstren. Då betyder imma att luften inte kan röra sig fritt.

Imma på insidan av fönster , det tyder ofta på problem . Om imman sitter mellan glasen eller på utsidan så ska du täta inåt, alltså mellan fönsterbågen o fönsterkarmen, inte mellan glasen!