Dammbindning sker genom att man applicerar eller sprutar på en vätska som. BetSil är ett miljövänligt, svensktillverkat medel för dammbindning och impregnering av betong. Rekommenderas av Byggvarubedömningen och certifierat av . I annat fall bör du göra någon typ av ytbehandling av ditt golv, dels för att dammbinda och dels för att göra golvet någorlunda smutståligt, . Produkter för dammbindning , impregnering och enkomponentslack vid renovering. Användningsområde: För ny och gammal betong på industrigolv, lagerytor, .

Tränger ner i betongen och ger en dammfri, slät, slitstark, fuktgenomsläpplig och elastisk yta. Motverkar uppkomsten av krympsprickor vid nygjutning av betong. I första hand är primern avsedd för dammbindning av betonggolv och väggar, men kan även användas som primer vid målning på ren betong utomhus, t. TeknosPro Binder Plus vattenburet, mikroakrylbaserat dammbindningsmedel som lämpar sig för dammbindning av obehandlad betong , tegel, byggnadsblock, . Har själv använt den till ett utrum med abs-slipat betonggolv och är . Du behöver inte dammbinda om du sak måla. Lite frågor: Gammal eller ny betong ? Svara på mina frågor så .

Vi erbjuder ytbehandling med dammbindning för ert betonggolv! Produkten tränger ner i betongen och både förstärker och binder ytan för att . Vattenspädbar dammbindning och impregnering av betonggolv inomhus. Läs mer och ta kontakt!

Vi gör även golvbehandlingar som impregnering, dammbindning m. Används lämpligen i källare, garage, lagerlokaler. KRISTALLAT samt till förstärkning och dammbindning av puts , betong ,tegel och andra mineraliska ytor. Upptäck våra slitstarka dammbindare avsedda för bland annat betong-. SEAL är ett impregneringsmedel som förseglar betongytan ( dammbindning ). Användning på hårdnad betong , golvavjämning eller puts ökar ythållfastheten. Ytförstärkare användas för ytförstärkning och dammbindning av betonggolv . BETONG SNABB RAPID EX GRÅ 5KG.

Peran MDP används som membranhärdare eller dammbindning på betong. Produkten försämrar inte senare målnings- eller beläggningsvidhäftning, som till . Om ytorna även ska skyddas mot att få fläckar rekommenderar vi inomhus och . Sedan kan även ytbehandlingen av betongen vara betydande för att dammbinda och ge . Att renovera (reparera) betong på detta sätt är mycket kostnadseffektivt och ger . En enkomponents, vatten- och hartsbaserad vit sampolymerdispersion i koncentrerad form, som används för grundprimer och tätning på underlag av betong .

Perform Reinforcer är avsedd att användas på ny som gammal betong för. Perform Reinforcer fungerar även som dammbindning för lager och industrigolv , . Betong , hantering – frågor och svar. Vätskan härdar och binder partiklar på ytan.