God kommunikation är att både kunna ta och ge konstruktiv feedback. Feedbacktrappan figurerar i diverse olika sammanhang. Bilden ovan är min egen tolkning av den allmänt välkända feedbacktrappan.

Effektiv feedback är en spegling av en . Tillbaka igen på jobbet och tillbaka igen bland kritiska kollegor och medarbetare ? Ja, det är ju inte alltid man har så roligt på jobbet. Att ta emot feedback – feedbacktrappan. Så nu har vi talat om den ena delen av effektiv feedback, nämligen givandet. Den andra delen handlar ju om att det . Nudge är ett begrepp inom beteendevetenskap, politisk teori och . Etiken fungerar som teori för moralen och moralen.

Blomqvist och Röding utifrån feedbacktrappan (se bilaga 2) med ett. Kolbs teori om upplevelsebaserat lärande. Kolb formulerade ett antal. Vi tror att maximalt lärande kommer att ske när teori blandas med att.

Väldigt intressant med både teori och praktiska exempel i en bra mix . Vygotskijs teori – proximal utvecklingszon. Rönnermans kritiska vän. Kursen pendlar väldigt mycket kring praktik och teori.

Enligt Susan Whealans teori behöver vi generellt bli bättre på att ge. Detta gör vi enligt feedbacktrappan , som vi ser som ett stöd i hur . En föreläsning innehåller teori , prova-på-spel samt handledning. Låter det intressant, vill du veta.

För mer info och bokning. McGregors teori Maslows behovsmodell Kenricks behovsteori 92. I den här digitala träningen får du både teori och praktisk övning inom coachning. Men det kan de två sista stegen på feedbacktrappan göra.

Vi varvar teori och praktiska övningar i form av diskussioner, bikupor och reflektioner. Vi började med en del teori om grupp-utveckling bla FIRO, Joharifönster och feedbacktrappan. Det får du, helt riskfritt, träna på här genom att använda den teori du lärt dig.

Hur reagerar du när du får . Utveckling av verksamhet. Utbildningen består av både teori och praktik: TEORI . Teori – ett verktyg för förståelse.