Hitta och förebygg felen i fastigheten vid fukt och mögelrelaterade frågor genom att göra rätt bedömningar vid planering av underhåll och renovering. Avhjälpande av vattenskador efter översvämningar, stamstopp . Som en del i det förebyggande arbetet mot fukt och fuktskador eller ifall man misstänker att fukt förekommer bör man göra en fuktmätning. För frågor kontakta, Cecilia . Exempelvis fuktskador, mögelskador, rötskador, luktsanering och vattenskador. Innehållet bygger på författarnas egna erfarenheter av fuktmätningar i byggnader och i laboratorieundersökningar.

Vi hjälper dig med fuktmätning och fuktsanering av krypgrunder och kallvindar. Mångsidig fuktmätare från Laserliner för ett flertal olika material. DampFinder Compact kan används till fuktmätning av två olika trägrupper och ett flertalet . Mögel i bostäder har sin orsak i fukt i kombination med byggnadsmaterial och byggnadskonstruktion som inte har tillräcklig motståndskraft. Det är också viktigt . När skadan är framme arbetar SveBygg både med att riva skadetillfället till torrt läge samt även tillhanda hålla fuktmätning och torktider. Rörassistansen utför fuktmätningar och fuktutredningar vid konstaterade eller misstänkta fuktskador.

Vi erbjuder tjänster inom fukt -, vatten-, och brandskador, konsulttjänster inom. Varje år sker fuktskador i Sverige för ca miljarder kronor. Få bättre koll på fukt – och vattenskador, och hur du minimerar risken för dem. Bedömning av riskkonstruktioner och fuktmätning i samband med överlåtelse av småhus.

En kurs i fuktmätning och mögelskador som bland annat ger deltagaren grunderna i byggfysiken. SBR Byggingenjörerna. För mycket fukt i en fastighet kan ge upphov till skadade byggnadsmaterial, mögel och fuktskador.

Du får de kunskaper du behöver inom fukt , betong, mätning och hur du aggerar. Du som tänker att ansöka om RBK-auktorisation, utför fuktmätningar i betong eller du som köper tjänsten fuktmätning i betong. Industrivägen 5tr.

Personer som utför fuktmätning i betong med syfte att kontrollera uttorkning av byggfukt. RBK- fuktmätning innebär att man tar prover på betongens fuktinnehåll under pågående produktion. Kontakta oss så hjälper vi Er! Stockholm Betongkonsult AB. Behöver du fördjupa dina kunskaper inom fuktmätning ? Mätforum, Heliosgatan . En enkel fuktmätning går ofta att göra själv genom att hyra en fuktmätare.

Vi börjar alltid med en kostnadsfri fuktmätning i din källare. Fuktmätare – Protimeter Surveymaster – Proffs. Mögel fukt i källare Hussvamp krypgrund Termografering Fuktskador. Helsingborg fuktmätning stockholm fuktmätning uppsala fuktmätning . Se telefonnummer, adress, hemsida,. Fuktkvotmätare som mäter fukt i t. Fuktutredningen kan utföras hos.

Bra att ha inför renoveringsarbeten, t. Fukt i byggnader kan medföra biologisk påväxt, kemisk nedbrytning och därmed avgivning av hälsoskadliga ämnen från byggnadsmaterial till inomhusmiljön.