Systemet består av en högvärdigt isolerad betongplatta på mark med ingjuten golvvärme. Som isolering under betongplattan, samt i kantelementen används . På husmarknaden finns några olika förläggningssätt av golvvärme. Det allra vanligaste. Till ett passivhus bör den totala mängden isolering under grunden uppgå till cm.

Jämför detta med att värma upp en hel betongplatta på ton! En nygjuten betongplatta innehåller en mängd byggfukt som måste få torka ut. Golvvärme används vanligtvis tillsammans med isolering under betongplattan. VVS och golvvärme gjuts in i betongplatta utan åtkomst.

Idag har både Isolergrund och rätt gjutna betongplattor isolering mellan mark och betong. Luftspalter och annan isolering mellan golvvärmeplåt och. Golvvärme får vi se med tiden, men jag tänker på isolering från fukt och annat. Har bilar står på presenningar och rosten och fukt kommer . En oisolerad betongplatta ger nämligen en stor kyleffekt på vintern och lämpar sig därför inte . Vid golvvärme bör isoleringen kom-.

TRÄGOLV OCH GOLVVÄRME SID 6. Specifika krav vid trägolv på golvvärme. Omvänd fuktvandring vid avstängning av golvvärme på sommaren. Riskerna finns just vid hus med betongplatta byggda i början av. Röret hamnar då med sin lägsta punkt med endast 30mm isolering från . Att lägga in golvvärme i källare kan vara förenat med risk för fuktproblem. Bör man undvika vattenburen golvvärme med denna konstruktion.

I konstruktioner med otillräcklig underliggande isolering finns den. Läs mer om trägolv och golvvärme Läs gärna mer i Golvbranschens, GBR . Med betong och isolering i samma material blir det mycket mindre energiförluster. Konstruktionen är fuktsäker eftersom en betongplatta med underliggande. Hus med golvvärme med en undermåligt isolerad grund kan i en del fall förbruka mer energi.

För att motverka detta läggs tillräcklig tjock isolering enligt ovan och en . Hus från den tiden har nämligen sällan isolering under betongen. Vill du att vi gör en fuktbesiktning hos dig? Kontakta oss så gör vi en bedömning av golvet, .