ByggfaktaDocu erbjuder byggvarudeklarationer kring Pannplåt. Galvaniserad pannplåt ? Ser ut att vara varmförzinkad (VFZ) pannplåt. Finns många tillverkare, bla Plannja.

Specifikationer – Pannplåt. Beläggningar – Pannplåt.

Denna plåt är ett gott alternativ till det . Ovanpå detta har masonitskivor lagts och överst ett tak av galvaniserad pannplåt. På den svenska marknaden finns idag två tillverkare av pannplåt : Plannja. Takbetäckningen på ekonomibyggnadens pulpettak bestod av rostig galvaniserad. Från ett gammalt halmtak till det nya plåttaket med galvaniserad pannplåt från Areco. Faluröd och galvaniserad plåt.

Huset är byns äldsta och har tidigare varit bostadshus, vi har flyttat det meter och bytt hundra meter. Ytan är metallblank med ros- mönster.

Exklusiv tillver- kas i galvaniserad och lackerad stålplåt och kan fås i ett . Mycket karaktäristiskt utseende. Tillgängliga kulörer. Fäbodstugorna på Vallenbodarna får täckas med pannplåt. Mellanbjälklag av kassetter i armerad betong. Den kan fås i ett flertal . En av de mer klassiska formerna av plåttak är tak lagda med pannplåt.

Balkonger och takkupor får ej förekomma. Båtlänning ska bevaras. Pannplåt – klassiskt plåttak är tillbaka för att stanna. Papp (precisera sort och utseende).

Lertegel (ej betongpannor eller plegel). Traditionsenligt spån- och vedtak. För underhåll av ladugårdstak. Fön- ster skall vara vita eller grå. Foder, vindskivor, tak-.

Taket beläggs med galvaniserad pannplåt. Stadsarkitektkontoret bedömer att de värden som riksintressena omfattar inte påtagligt skadas av föreslagen åtgärd .

Administrativa bestämmelser.