Fönster som är äldre än år släpper ut cirka gånger mer värme än nya fönster. Därför kan det uppstå kondens på de nya fönsterrutorna. Vi är vana att hantera alla typer av projekt och är väl förtrogna med de regelverk som omgärdar vår verksamhet. Vi följer alltid Bygg-AMA och är . Immar det på insidan av fönstret eller bildas det kondens ?

Det kan vara tecken på dåliga fönster eller otillräcklig ventilation. De är enkla att installera och planerar du att byta fönster blir. Tycker du att kondens på dina nya fönster är besvärande, så finns det ett par . Kondens på fönstret (fukt på insidan av ytterbågen).

Kontrollera att alla lås är stängda i. På energieffektiva fönster kan kondens uppstå på det yttersta glaset. Skaalas FrostFree-fönsters alla .

Att det inte var lika stor risk för kondens på dina gamla fönster beror på att de inte var lika energieffektiva (och släppte ut mer värme till det yttre glaset) som nya . En annan fördel är att invändig kondens är mycket sällsynt med de nya fönstren. På nya välisolerade isolerglasfönster kan kondens förekomma på det yttersta glaset. Detta märks främst på morgonen och är vanligare på fönster mot norr.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får gällande fönster och fönsterbyten. Anledningarna till att kondens uppstår är olika beroende var på fönstret . Visste du att kondens på utsidan av fönstret är ett gott tecken? Det kan även uppstå kondens mellan glasen på nya fönster om det blir en så kallad punktering, . Nya fönster är tätare och har mycket bättre isolerande egenskaper än gamla fönster , så även om de gör att du måste vädra oftare kan du spara mycket pengar . Här kan du få hjälp med varför kondens uppstår beroede på vart kondensen sitter inner eller ytterglas in eller utsida. Väljer du att sätta in energieffektiva fönster , så ska du inte behöva leva med imma och kondens.

Tänk på: Kronfönster tillverkar bara riktiga energifönster och dörrar med den nya generationens energiglas med riktig lågemmissionsyta och gasfyllning mellan . PVC är det vanligaste materialet på fönster i övriga Europa och kommer inom. Vi har helt nya fönster i nästan hela huset och ibland på morgnarna är det kondens på hela fönsterutsidan så. Fönstren släpper in ljus och värme, men när det är kallt ute släpper de. Gamla fönster får iblan främst under den kalla årstiden, kondens på det inre .

Kan man spara energi och pengar med nya fönster ? U-värdet mäter energiförlusten. Varför blir det kondens mellan glasen och isolerrutan? Föreningen har genom en omfattande renovering fått nya fönster från Svenska. Detta beror på att glaskassetten isolerar så effektivt . Om du får kondens på utsidan av dina fönster på höstkanten är det faktiskt ett gott tecken. Det visar att fönstren är välisolerade och energisnåla.

Vad beror det på och vad gör man åt detta?