Det finns vissa grundprinciper vid måttsättning av trappor. Rekommendationerna säger att steghöjden bör vara högst 1mm och att stegdjupet bör vara minst . Tabellen nedan visar dig hur mycket plats trappan kräver. Måtten är baserade på en stegbredd på 2mm i gånglinjen.

Här visar jag steg för steg hur jag beräknar och bygger en trappa.

Ett steg bör ligga på ca . Denna trappa snickras på ett traditionellt sätt med två sidor och en stödbalk i. Ordet steghöjd avser här avståndet från ett plansteg till nästa . Vad behöver man tänka på när man ska välja trappor inomhus ? För att en trappa skall bli bekväm att gå i krävs ett visst förhållande mellan lutningsvinkeln, steghöjden och stegbredden. Helst skall trappans lutning vara mellan . Hur känns en graders rak trappa att gå i? Max steghöjd för trapp ?

Bygger ny trapp , bra steghöjd och längd? Hur stor plats tar en L- trappa ? Förklaring på alla måttbeteckningar. Att mäta upp en trappa är inte så svårt som det låter. Om du följer vår sammanställning får du alla viktiga mått som krävs för en optimal trapplösning.

Utformning av trappor inomhus . Steghöjden är höjden från översidan på ett steg till översidan på det nästa. Trappor inomhus utformning. En trappa används för att förbinda olika nivåer med varandra, ofta inomhus . Det innebär att t ex vid lägre steghöjd behöver man ha djupare plansteg för att få . För trappor inomhus väljer man väl torkat virke av hög kvalitet. Arbetsmiljöverket har föreskrifter som reglerar hur trappor och stegar skall. Hänsyn tas till trappans lutning och längd.

Steghöjden i trappan som kompletterar rampen får inte vara större än 1mm och då. Inomhus skall steghöjden inte överstiga 1mm när nivåskillnaden kan . För att trappan ska få en säker utformning bör man ta hänsyn till trappans.

Till trappor utomhus kan man med fördel använda ohyvlat. Det kräver nämligen sin kunskap att få till en funktionell och behaglig trappa med rätt lutning, bekväm steghöjd och optimal placering i huset. Vid projektering av spiraltrappa behöver man ta hänsyn till steghöjden , trappans radie,.

Stegdjupet i trappor bör vara minst meter, mätt i gånglinjen.