Glidskydd stege montering

Montering på tak med takpannor. Använd rätt infästning för montering för montering på panntak. Per Wikstrands glidskydd för falsfäste och lös stege på tak.

Tillverkas av varmförzinkat stål. Glidskydd för lös stege vid takfot.

Förhindrar att stegen glider i sidled eller bakåt. Fast glidskydd för väggstege vid takfot som passar alla takprofiler. Undviker att din stege glider åt sidan eller tippar. Kontrollera bärläkten 1. Kravet är dock att ett glidskydd ska vara fastmonterat vid takfoten. En lämplig lutning av stegen är grader, vilket motsvarar meter ut vid markytan i förhållande till takfoten.

Fast takstege ska används vid montering på sadeltak.

För montering på skorstenar o. Snabbfästet är speciellt utvecklat för montering vid takfot och andra ställen . Våra stegar för fast montering på tak är CE-märkta. Fast monterade glidskydd , bärläktsteg och väggstegar. Hittade dock ett glidskydd som ska gå att montera utanpå plåt, men då.

Köp till Skruvsats självgängande för komplett montering. Ett glidskydd ska förhindra att markstegen faller bakåt eller i sidled. Aluminium- och stålstegar för fast montering på väggar och tak. GLIDSKYDD FÖR LÖS STEGE VID TAKFOT.

Total längd för stegar utan plattform. En förutsättning för sotning och brandskyddskontroll. Om stegen på taket består av så kallade lösa taksteg ska de vara installerade . Beställ allt inom Tillbehör – yttertak m. Infästes lämpligen med st rostfri träskruv.

Om taklutningen är mindre än 45º kan du i stället montera ett så kallat läktsteg Ett sådant får . Beroende på takets lutning varierar bestämmelserna för hurudan stege som anses.

Stege skall vara framtagen till stället för uppstigning och vägen dit skall vara rengjord. En informationsinsats om vikten av glidskydd för stegar. För att montera takplåt behöver du inga speciella verktyg.