Plintar till altan

Passa på att köpa hem jord när du besöker oss. Du kan köpa våra olika jordsorter direkt på plats eller få leverans hem till din tomt. Nu kör vi igång med försäljning av matjord.

Plintar till altan

Vi har både oharpad och harpad. Vi utför både asfalt- och grustransporter. Klicka på bilden för att få den större. Portugisisk smågatsten. Dessa material kan även beställas i storsäck.

För att se mer av vårt . Olika typer av jord har olika egenskaper och därmed skiljer deras användnings-områden. Harpad Jord – diesel, jor täckbark, fyllnadjor planteringsjor bra jor containeruthyrning, bilvår trädgårdsjor entreprenadmaskinsarbeten, containrar, . Jorden är sorterad ( harpad ) så att större stenar och rötter tas bort. Sorteringsverk matjord.

Plintar till altan

San jor sjösten m m. På våra depåer i Omma och Blentarp kan vi nu erbjuda harpad matjord av god kvalité. Lösvikt eller storsäck. Leverans med kranbil eller tipp, . Vi erbjuder även vägmaterial, harpad matjord , täckbark, barkmull, kullersten och gärdsgårdssten.

Olika sorters grusmaterial, harpad matjord , sand och täckbark finns på plats. Här kan du även hyra uppställningsplats för din husvagn, husbil eller båt. Vi erbjuder sortering av jord och grus genom vårt egna sorteringsverk, både till företag och privatpersoner. Harpad jord kan användas vid tex planteringar, odlingar eller jord till gräsmatta. Jorden är endast harpad vilket innebär att grövre beståndsdelar har sorterats . OgräsNIX Dubbel Effekt tar snabbt och effektivt bort ogräs och annan oönskad vegetation på hårdgjorda ytor (grusplaner, stenplattor, betong, asfalt etc.) . Produkter som transporteras är bl.

Plintar till altan

Upphandlingen avser inköp och leverans av Grus, Makadam, jord och flis. XR erbjuder försäljning av jord och täckbark för avhämtning eller leverans. Jorden harpar vi själva och den lämpar sig till rabatter, gräsytor mm. Matjor grus, singel och mycket mer.

Inga jobb är för stora eller för . Trädbeskärning säljer harpad matjord , transpot av diverse maerial och stora stenar till att dekorera med i trädgården om så önskas. Jorden är harpad och blandat med en viss mängd grus för att öka dränerigsförmågan och är av fin skånsk kvalitet. Harpad matjord är grovsållad och denna typ av matjord används som odlingsjord.