Om fallhöjden är högre än meter från arbetsstället till . Vid montage i skorsten bör skorstensband alltid användas pga att skorstenen. Vid taklutning under grader kan Weland takbrygga användas som “ stege ” . Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras för att få användas och för att minimera risken för sotbrand. Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt i .

UTRYMNINGSSTEGE FÄLLBAR. UTVÄNDIG STEGE PÅ SKORSTEN. Utfällbar fasadstege av anodiserad aluminium och bultmaterial av rostfritt stål. Under ” tillbehör” hos respektive stege finner du det monteringspaket vi rekomenderar. Beroende på takets lutning varierar bestämmelserna för hurudan stege som anses vara godkänd.

I vissa fall måste takstegen vara ordentligt fäst i taket medan . Ståplatta och stege för montering på skorsten. Vägg Lös aluminium stege.

Om taket lutar mer än 1:skall brygga finnas vid taknock. Vilket avstånd är det du vill veta? Det ska finnas en stege eller annan plattform i direkt anslutning till skorstenen så det enkelt går att sota från . Det är viktigt att man följer de regler för skorsten som gäller. Behöver du utrusta din skorsten för sotaren? Vi har precis rätt skorstensprodukter för dig.

Fast monterad eller utfällbar väggfast stege med bredden meter kan användas vid tillträde till tak om fasadhöjden vid uppstigningsstället är högst meter. Skorstensstege och olika infästningar hittar du här! Om fasaden är högre än fyra meter vid uppstigningsstället krävs en fast väggstege, men är fasadens höjd lägre kan en lös stege användas.

Har ingen skorsten så det måste jag ha. Vid utvändig uppgång ska det efter markstege och glidskydd finnas bärläktsteg eller en takstege för åtkomst till skorsten. Vid invändig uppgång ska det vara . Det ska vara en säker tillträdesväg från marken till skorsten så att sotarna kan. Fällbar stege mont L=4m zm st. Takdistans för Takstege Wibe.

Aluminium, tillbehör till underhållsstege . Skyddsräcken runt ev.

Krav på invändig uppstigning vid uppstigning . Glidskydd för lös stege. Ett vilplan ska finnas vid t. Kontaktinformation på Tækkemand Bang Stege , telefonnummer, adresse, se information for firmaer. En minst lika viktig del som eldstaden är valet av skorsten. Montering av skorsten som betjänar två eldstäder.

Notera önskad effekt och höjd. Stag till bryggståndare. Fästvinkel stege skorsten.